Koncert w Mariance Rędzińskiej


Justyna Jędras

Zespół „Nie wiem”

Patrycja Bronis, Justyna jędras, Janusz Brzóska, Małgorzata Dydoń,
Martyna Nocuń, Marysia Dydoń

Zespół „Nie wiem”

Marysia Dydoń

Janusz Brzóska, Martyna Nocuń, Justyna Jędras

Martyna Nocuń

Zespół „Nie wiem”

Janusz Brzóska

Janusz Brzóska, Patrycja Bronis, Martyna Nocuń

Zespół „Nie wiem”

Agnieszka Mrożek

Martyna Mosiołek

Zespół „Nie wiem”

Janusz Brzóska, Justyna Jedras, Martyna Nocuń

Janusz Brzóska

Zespół „Nie wiem”