Podstawy ćwiczeń fortepianowych

Autor: Chuan C. Chang.
Tłumaczenie: Wojciech Ozimiński.

Polska wersja książki w pdf

Spis treści

Przedmowa

Przegląd książki i jej filozofia: co znajduje się w tym podręczniku i dlaczego przedstawione metody ćwiczeń są skuteczne

ROZDZIAŁ PIERWSZY: TECHNIKA FORTEPIANOWA
I. WPROWADZENIE
 • Cel
 • Czym jest technika fortepianowa ?
 • Technika a muzyka
 • Interpretacja, ćwiczenia muzyczne, słuch absolutny
II. PODSTAWOWE PROCEDURY ĆWICZEŃ FORTEPIANOWYCH
 • Procedura ćwiczeń
 • Pozycje palców
 • Wysokość ławki i odległość od fortepianu
 • Rozpoczynanie ćwiczenia utworu: słuchanie i analiza (Dla Elizy)
 • Ćwicz najpierw najtrudniejsze sekcje
 • Skracanie trudnych części: ćwiczenie w segmentach (takt za taktem)
 • Ćwiczenie osobno każdą ręką: zdobywane techniki
 • Zasada ciągłości
 • Atak akordowy
 • Spadek swobodny, ćwiczenie akordów i rozluźnienie
 • Serie równoległe
 • Uczenie się i zapamiętywanie
 • Szybkość, wybór szybkości ćwiczenia
 • Jak się rozluźnić
 • Poprawa po-ćwiczeniowa (PPC)
 • Niebezpieczeństwa powolnej gry – pułapki metody intuicyjnej
 • Znaczenie powolnej gry
 • Palcowanie
 • Dokładne tempo i metronom
 • Słaba lewa ręka; uczenie jednej ręki przy pomocy drugiej
 • Budowanie wytrzymałości, oddychanie
 • Złe nawyki: największy wróg pianisty
 • Prawy pedał
 • Lewy pedał, tembr i tryby wibracji strun
 • Ręce razem: Fantazja-Impromptu Chopina
 • Podsumowanie
III. WYBRANE ZAGADNIENIA ĆWICZEŃ FORTEPIANOWYCH
 • Ton, rytm i staccato
 • Czym jest dobry ton
 • Czym jest rytm (Sonata „Burza” Beethovena)
 • Staccato
 • Metoda cykli (Fantazja – Impromptu Chopina)
 • Tryle Tremola
 • Tryle
 • Tremola (Sonata Patetyczna Beethovena, 1-sza część)
 • Ruchy rąk i ciała, a technika
 • Ruchy rąk
 • Granie płaskimi palcami

Ruchy ciała

 • Granie (szybkich) gam i pasaży (Fantazja – Impromptu Chopina, Sonata Księżycowa Beethovena, 3-cia część)
 • Po co zapamiętywać
 • Kto, co i kiedy może zapamiętywać
 • Zapamiętywanie i podtrzymywanie pamięci
 • Pamięć rąk
 • Rozpoczynanie procesu zapamiętywania
 • Wzmacnianie pamięci
 • Ćwiczenie bez rozgrzewki
 • Powolna gra
 • Taktowanie mentalne
 • Ustanawianie trwałej pamięci
 • Podtrzymywanie pamięci
 • Osoby czytające z nut a osoby grające z pamięci: nauka inwencji Bacha
 • Funkcje pamięci człowieka
 • Prosty sposób na stanie się dobrym pamięciowcem.
 • Podsumowanie
 • Wprowadzenie: Ćwiczenai właściwe, rozgrzewające i warunkujące
 • Ćwiczenia w seriach równoległych dla rozwoju właściwej techniki
 • Jak stosować ćwiczenia w seriach równoległych
 • Gamy, pasaże, ćwiczenia na niezależność palców i ćwiczenia na podnoszenie palców
 • Granie (szerokich) akordów, ćwiczenia na rozciąganie dłoni
 • Ćwiczenie skoków
 • Rozciąganie i inne ćwiczenia
 • Problemy z ćwiczeniami Hanona
 • Ćwiczenie dla uzyskania szybkości
 • Szkicowanie (Sonata nr. 1 Beethovena)
 • Dopracowywanie utworu – eliminacja pomyłek
 • Zimne ręce, choroba, kontuzja, uszkodzenie uszu
 • Czytanie z nut
 • Uczenie się słuchu absolutnego i względnego (śpiewanie z nut)
 • Utrwalanie obrazu i dźwięku swojej gry na kasecie wideo
 • Przygotowanie do wykonań i recitali
 • Przyczyny i kontrola nerwowości
 • Nauczanie
 • Rodzaje nauczycieli
 • Nauczanie najmłodszych
 • Czytanie, zapamiętywanie, teoria
 • Pewne elementy lekcji fortepianu
 • Dlaczego najwięksi pianiści nie potrafią uczyć ?
 • Pianina, fortepiany, instrumenty elektroniczne, zakup i konserwacja
 • Fortepiany, pianina, instrumenty elektroniczne ?
 • Pianina elektroniczne
 • Pianina akustyczne
 • Fortepiany
 • Zakup pianina akustycznego
 • Konserwacja fortepianu
 • Jak rozpocząć naukę gry na fortepianie: od najmłodszych dzieci do zaawansowanych wiekiem dorosłych
 • Czy potrzebujesz nauczyciela ?
 • Książki i keyboardy na początek
 • Początkujący: wiek od 0 do ponad 65
 • Idealna procedura ćwiczeń (nauki Bacha i Inwencja)
 • Nauka reguł
 • Procedura uczenia się nowego utworu (Inwencja Bacha)
 • „Zwyczajne” procedury ćwiczeń i nauczanie Bacha.
 • Bach: największy kompozytor i nauczyciel (15 Inwencji i związane z nimi serie równoległe)
 • Psychologia fortepianu
 • Ogólne podsumowanie całej metody
  IV. MATEMATYCZNA TEORIA GRY NA FORTEPIANIE
 • Dlaczego potrzebujemy teorii matematycznej ?
 • Teoria ruchów palca dla fortepianu
 • Gra szeregowa i równoległa
 • Bariery szybkości
 • Zwiększanie szybkości
 • Termodynamika gry na fortepianie
 • Formuła Mozarta, Beethoven i teoria grup
 • Obliczanie szybkości uczenia się (1000 razy szybciej !)
 • Przyszłościowe tematy badań (w przygotowaniu)
 • Teoria pędu w grze fortepianowej
 • Fizjologia techniki
 • Badania mózgu (granie RO vs RR, etc.)
 • Co powoduje nerwowość ?
 • Przyczyny i środki zaradcze na szum w uszach.
 • Czym jest muzyka ?
 • Jak wcześnie należy zaczynać edukację fortepianową ?
 • Przyszłość fortepianu
 • Przyszłość edukacji
ROZDZIAŁ DRUGI: STROJENIE FORTEPIANU
 • Wprowadzenie
 • Skala chromatyczna i strój temperowany
 • Narzędzia potrzebne do strojenia
 • Przygotowanie
 • Jak zacząć
 • Proces strojenia
 • Strojenie unisonów
 • Drgania współbrzmiące
 • Przeprowadzanie ostatecznego, niewielkiego ruchu
 • Wyrównywanie napięć strun
 • Ustawianie sopranów
 • Ustawianie basów
 • Strojenie harmoniczne
 • Czym jest naciągnięcie ?
 • Precyzja, precyzja, precyzja
 • Procedury strojenie i stroje
 • Strojenie fortepianu względem kamertonu
 • Kirnberger II
 • Strój równo temperowany
 • Drobne naprawy
  (Obróbka młoteczków – kształtowanie i strojenie, wygładzanie kabestanów)
ROZDZIAŁ TRZECI: METODA NAUKOWA, TEORIA UCZENIA SIĘ I MÓZG
 • Wprowadzenie
 • Metoda naukowa
 • Czym jest metoda naukowa
 • Teoria uczenia się (w przygotowaniu)
 • Co powoduje sny i jak je kontorlować
 • Sen o spadaniu
 • Sen o niemożliwości uczeczki
 • Sen o spóźnieniu się na egzamin lub o zgubieniu się
 • Rozwiązanie mojego długiego
 • Kontrolowanie snów
 • Co sny mówią nam o naszych mózgach
 • Jak używać podświadomości
 • Emocje
 • Używanie podświadomości.
Odnośniki
Recenzje książek
 • Generalne konkluzje ze zrecenzowanych książek
Witryny internetowe, książki i kasety video
 • Witryny zawierające darmowe partytury nutowe i inne dobra
 • Instrukcje dla fortepianu (klasyczne), nauczyciele, szkoły
 • Technologia fortepianowa, strojenie, części, producenci
 • Kontuzje spowodowane ćwiczeniem
 • Jazz, akordy, teoria, instrukcje ( muzyka popularna )
 • Partytury nutowe, kasety video, płyty cd, książki, sklepy